خانه / برچسب آرشیو: دکتر شفیعی کدکنی

برچسب آرشیو: دکتر شفیعی کدکنی

دکتر ابراهیم یزدی

گه ملحد و گه دهری و کافر باشد، گه دشمن خلق و فتنه پرور باشد، باید بچشد عذاب تنهایی را، مردی که ز عصر خود فراتر باشد، *دکتر شفیعی کدکنی* روحش شاد و یاد و نامش جاودان باد. سید عبدالحسین مختاباد

ادامه نوشته »