بهشت من

بهشت من

۱۳۸۴: بهشت من (خوانندگی مختاباد، آهنگ سازان: عبدالحسین مختاباد، محسنی و پرویز یاحقی، تنظیم سامان احتشامی، اشعار از بامداد جویباری، بیژن ترقی، اسماعیل نواب صفا، سعدی و حافظ) تصنیف: شبهای رویایی- شعر از بامداد جویباری تو بگـو ز چـه رو دل مـن ‌شکنی      چـه شود که به من نظـری فکنی …

بيشتر