نقش خيال

نقش خیال

۱۳۸۲: نقش خیال (خوانندگی مختاباد) تصنیف: نقش خیال – آهنگساز مختاباد تنظیم: علی رحیمیان- شعر از حافظ خیال نقش تو در کارگاه دیده کشیدم به صورت تو نگاری نه دیدم و نه شنیدم اگر چه در طلبت هم عنان باد شمالم به گرد سرو خرامان قامتت نرسیدم امید در شب …

بيشتر