Home / آثار / آلبوم های صوتی / ناز و نیاز

ناز و نیاز

ناز و نیاز

۱۳۷۷: ناز و نیاز (آهنگ سازی و خوانندگی مختاباد) تصنیف: سرود فرشته (بیات اصفهان) – شعر از علی معلم   سوز و سرود فرشته است، این بانگ شورآفرین را از شـور او بـشـنـو ای دل، بـوی بهشت برین را گلـبانـگ الله اکـبـر، از بـام و در مـی‌کـشـد پـر چون جان …

بيشتر