ماه مجلس

ماه مجلس

۱۳۸۶: ماه مجلس (آهنگ سازی و خوانندگی مختاباد، تنظیم کنندگان: عبدالحسین مختاباد، سامان احتشامی و محمد ساعد، اشعار از بامداد جویباری، مولانا و حافظ) تصنیف: به انتظار (بیات اصفهان)- شعر از بامداد جویبباری تویی که عشق منی،منم که یار توام جدایی تو مرا، ز پا فکنده بیا شب است و …

بيشتر