شکوه

شکوه

۱۳۷۲: شکوه (آهنگ‌سازی و خوانندگی مختاباد، سرپرستی گروه و تنظیم مهیار فیروزبخت، نوازندگی بهداد بابایی، اشعار از مهرداد اوستا) تصنیف: کاروان (شور)- شعر از مهرداد اوستا بـا کاروان تا مـاه مـن محمل بـه محمل مـی­ رود سرگـشـتـه­ از پـی آه مـن منزل به منزل مـی­ رود اشـکـم بـه دامان می­رود …

بيشتر