خانه / اخبار / اخبار داخلي / عذر خواهی کلیسا از ” چارلز داروین” – باز نشر

عذر خواهی کلیسا از ” چارلز داروین” – باز نشر

روزنامه  Sun Magazine

مترجم : سید عبدالحسین مختاباد

آذر ۱۳۸۷

کلیسای انگلستان فردا بطور رسمی از “چارلز داروین” بسبب نزاع و بد فهمی در مورد تئوری “سیر تکامل تدریجی اش[۱]” عذر خواهی خواهد کرد.
در یک اقدام بعید، کلیسا مستقیما پشیمانی و ندامتش را از نوع برخورد با عالم و دانشمند عصر ویکتوریا، چارلز داروین حتی ۱۲۶ سال بعد از وفاتش اعلام خواهد کرد.

اما این اقدام شب گذشته با استقبال ریشخند گونه نبیره داروین مواجه شده است، و او اعلام نمود”که این موضوعی است بی اساس” و سایر منتقدین نیز انرا اقدامی “مسخره آمیز ” قلمداد کردند.

مقامات رسمی کلیسا این اقدام را در رده اقدام پاپ جان پل دوم[۲] که از رفتار کلیسا در ۱۶۳۳ نسبت به گالیله ،”منجمی که اعلام نمود زمین کرویست و به گرد خورشید می گردد” عذر خواهی کرده بود، قرار داده است.

مقامات رسمی گفته اند که اسقف های اعظم می خواهند تا کفاره بهتانهای انبوه گذشتگانشان را به داروین در دهه سالهای ۱۸۶۰، هنگامیکه او تئوری خود مبنی بر اینکه “انسان از نسل میمون میباشد را عرضه نمود” را بپردازند.

گرچه کلیسا آگاهی کامل بعدی تطبیق این تئوری با دیدگاه علمی روز وقوف کامل دارد، اما از سویی مایل است که فاصله خود را با عقاید کهنه کلیساها نیز حفظ نماید.

مقاله ای که در وبسایت کلیسا درج می شود به این موضوع اشاره خواهد کرد:

” چارلز داروین،از هنگام تولد تو (۱۸۰۹)، کلیسای انگلستان به شما یک عذرخواهی بدلیل بدفهمی و نیز موضع گیری ابتدایی غلط و تشویق اذهان دیگران به این سوء تعابیر بدهکار می باشد. اما منازعه و جدال با شهرت و اعتبار شما همچنان ادامه دارد، و این جدال نه تنها متوجه تعارضات مذهبی شما ، بلکه متمایل به آنانی است که علم حمایت از شما را تنها به سبب حمایت از منافع شخصی خود بر دوش می کشند.

این مقاله توسط کشیش دکتر ملکولم براون[۳] مدیر هیئت تبلیغاتی و ارتباط مردمی انجمن اسقف های بزرگ که تحت سرپرستی اسقف اعظم کانتربری دکتر روان ویلیام[۴] م یباشد، نوشته شده است.

دکتر براون مینویسد: مردم و موسسات اشتباه می کنند و مردم مسیحی و کلیساها نیز از این قاعده مبرا نیستند. زمانی که یک تئوری و ایده بزرگ ظهور می کند که روش و نگاه مردم جهان را دچار تزلزل و تغییر نماید، امری بدیعی است که همه ایده های قدیمی و مسلمه تحت حمله قرار گرفته و در مقابل آنان نیز جهت حمله و یورش به این ایده جدید مسلح میشوند.

” کلیسا در نزاع با گالیله منجم مرتکب این خلط گردیده و طی سالهای متوالی متوجه این نزاع غلط خود شده است. بعضی از هواداران کلیسا در سالهای ۱۸۶۰ نیز با نزاع با تئوری “تنازع بقای” داروین مجددا مرتکب همان اشتباه گردیده اند. بر این اساس این امر مهمی بنظر می آید که از این پس در مورد نزاع داروین و تفکرات مذهبی از گذشته تا حال مداقه نمود.” دکتر براون می افزایدکه: هیچ ناسازگاریی مابین تئوریهای علمی ارائه شده توسط داروین و تعلیمات کلیسایی وجود ندارد.

داروین، طبیعیدان و زمین شناس انگلیسی در کتابی بعنوان “در مبدا موجودات[۵]” ایده جامعه عصر ویکتوریا را که همه موجودات هستی از یک نیای مشترک نشات گرفته اند را به چالش کشاند.

یکی از کینه توزانه و زهرآگین ترین مجادلات بر سر این ایده در ۱۸۶۰ در دانشگاه آکسفورد روی داد. اسقف آکسفورد ساموئل ویلبرفورس[۶] در سئوالی هزل گونه از توماس هاکسلی [۷]، طرفدار تئوری تکامل تدریجی و از شاگردان بنام داروین می پرسد که: نسل او از طریق کدامیک از نیاکان او،” پدر بزرگ یا مادر بزرگ” به میمونها میرسد؟ هاکسلی در پاسخ میگوید که: این باعث خجالت یک انسان نیست که اجدادش از نسل میمون باشند، اما شرمساری انجاست که به انسانی وصل باشیم که ازقدرتش در جهت تخریب و پوشاندن حقیقت استفاده می کند؟

” دکتر براون در این مقاله اش مینویسد: تئوری او (داروین) نتایج گناه آلودی را در پی داشته است، زیرا او تفکر غالب عصر خود را که معتقد بود خداوند انسان را بعنوان موجود برتر خلقت، کاملا متفاوت با دیگر موجودات جهان خلق کرده است را به چالش کشیده بود. اما از آنجا که پی بردن به این موضوع که چرا تئوری “تکامل تدریجی” در زمان خودش تهاجم گونه و توهین آمیز بنظر می آمد امر مشکلی نیست، لذا با تامل در این تئوری باید اذعان کرد که این ایده در پی متلاشی کردن دنیا نبود.

این اقدام کلیسا قطعا جدلهای تازه ای را در باب فلسفه خلقت[۸] در پی خواهد داشت. در ایالت متحده آمریکا کاندیدای معاون اول رئیس جمهور جمهوریخواه، خانم سارا پالین اظهار نمود که این تئوری باید در مدارس تدریس گردد.

در انگلستان، کشیش پرفسور میخائیل ریس[۹] بیولوژیست و رئیس بخش آموزش انجمن سلطنتی، عکس العمل خشمگینانه ای را از خود نشان داده است، چه که او دو هفته قبل اعلام نمود که با “فلسفه خلقت” در دروس علمی مدارس باید بعنوان یک اصل و دیدگاه پذیرفته شده جهانی برخورد گردد.

شب گذشته که کلیسا از نقشش در فروش برده ها در دو سال گذشته عذرخواهی نمود، در معرض شدیدترین انتقادات بدلیل این اقرار قرار گرفت.

وزیر محافظه کار اسبق ان وید کمبه[۱۰] کسی که از کلیسای انگلستان خارج و به کلیسای کاتولیک پیوسته، گفته است: این کاملا مسخره است. چرا ما از ایتالیاییها نمی شنویم که بخاطر پنتئوس پیلات[۱۱] عذرخواهی کنند. ما قبلا هم برای جنگهای صلیبی و برده داری پوزش طلبیدیم. آخر این عذرخواهیها تا کی ادامه خواهد داشت؟ این عملی احمقانه بوده و موجبات سرافکندگی و مضحکه شدن کلیسای انگلستان در انظار عمومی را فراهم خواهد کرد.

اندرو داروین نبیره این عالم شهیر گفته است که بخاطر این پوزش که بنظر بی معنی و بی فایده می نماید، دچار سر در گمی شده است. او گفته:” چرا درد سر و زحمت؟ در حالیکه این پوزش بعد ار ۲۰۰ سال اظهار می گردد، این پوزش بیش از آنکه درست یا غلط باشد، برای ایجاد احساس بهتر به یک شخص یا موسسه بیان شده است.”

تری ساندرسون[۱۲] مدیر انجمن ملی سکولار گفته است:” نه تنها بسیار دیر اعلام شده است، بلکه این پیام نوائی ریاکارانه را نیز در گوشم مینوازد، که قادر به بیانش نیستم. باری به هرجهت اگر معنی این پیام این باشد که کلیسای انگلستان از این پس به تدریس درسهای فلسفه خلقت در دروس علمی مدارس “نه” خواهد گفت، آن وقت ما ممکن است از سوی داروین این پوزش را قبول نمائیم.”

انتقادی با لحن ملایمتری توسط هوراک بارلوی[۱۳] ۸۷ ساله نتیجه دیگر داروین از دانشگاه کمبریج اظهار شده است. او گفته است که فکر می کند جد او داروین حتما از شنیدن عذرخواهی کلیسا مشعوف خواهد شد. آقای بارلو گفته است:”آنها او را در وست مینستر ابی[۱۴] دفن کرده اند، که بگمان من این خود نوعی دلجوئی و عذرخواهی از داروین بحساب می آید. داروین از رنجاندن و دلخور کردن دیگران بشدت پرهیز می کرد. همچنانکه همسر او اما[۱۵] یک مسیحی معتقد و پایبند بود.لذا من بر این باورم که این پوزش مایه خوشالی داروین خواهد شد.

 

[۱] . Theory of Evolution

[۲] Pop John Paul II

[۳] .Rev Dr. Malcolm Brown

[۴] . The Archbishop of Canterbury, Dr. Rowan Williams

[۵] . On the Origin of Species

[۶] . The Bishop of Oxford, Samuel Wilberforce

[۷] . Thomas Huxley

[۸] . Creationism

[۹] .Rev Professor Michael Reiss

[۱۰] . Ann Widdecombe

[۱۱]. Pontius Pilate فرماندار دیکتاتور و خونخوار منطقه جودا که فرمان به صلیب کشیدن مسیح را صادر نمود.

[۱۲] . Terry Sanderson

[۱۳] . Horace Barlow

[۱۴] . Westminster Abbey

[۱۵] . Emma

+ نوشته شده در سه شنبه بیست و سوم آذر ۱۳۸۷

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *